Arrëza “turistike”, Zoti i fali natyrën, pushteti harresën

Publikuar më: 19/9/2023, ora 15:48

Arrëza “turistike”, Zoti i fali natyrën, pushteti harresën

Publikuar më: 19/9/2023, ora 15:48

U ideua të ishte një fshat turistik për resurset natyrore që ka, por në fakt ka mbetur një fshat i braktisur. Arrëza e Devollit sot ka vetëm 1/3 e popullsisë që kishte, ndërsa edhe ato pak investime që nisën nuk përfunduan asnjëherë.

Arrëza “turistike”, Zoti i fali natyrën, pushteti harresën

Publikuar më: 19/9/2023, ora 15:48

U ideua të ishte një fshat turistik për resurset natyrore që ka, por në fakt ka mbetur një fshat i braktisur. Arrëza e Devollit sot ka vetëm 1/3 e popullsisë që kishte, ndërsa edhe ato pak investime që nisën nuk përfunduan asnjëherë.