Arsimi profesional, Jusufi dhe roboti dezinfektues

Sot në Dita Jonë sollëm historinë e nxënësit Jusuf Rrustaj nga Shkolla Profesionale “Teknike Elektrike Gjergj Canco” në Tiranë dhe robotin SPAC, të cilin ai e ka krijuar vetë.