Arsimi profesional, kërkesa për zanate në rritje, por për të emigruar

Publikuar më: 8/7/2022, ora 13:51

Arsimi profesional, kërkesa për zanate në rritje, por për të emigruar

Publikuar më: 8/7/2022, ora 13:51

Interesi për të mësuar një zanat po rritet vit pas viti. Ndërkohë që shumë sektorë si shërbimet dhe turizmi vuajnë për krahë pune, të diplomuarit në arsimin profesional synojnë tregun jashtë vendit. Shkak kryesor mbeten pagat jo të kënaqshme.

Arsimi profesional, kërkesa për zanate në rritje, por për të emigruar

Publikuar më: 8/7/2022, ora 13:51

Interesi për të mësuar një zanat po rritet vit pas viti. Ndërkohë që shumë sektorë si shërbimet dhe turizmi vuajnë për krahë pune, të diplomuarit në arsimin profesional synojnë tregun jashtë vendit. Shkak kryesor mbeten pagat jo të kënaqshme.