Arsimi profesional, kur shkollat bashkëpunojnë me biznesin

Përfaqësues nga shkolla “Kristo Isak” në Berat tregojnë për përvojën e tyre në edukim e kualifikim, në bashkëpunim me sipërmarrjen vendase.