Arsimi profesional në Durrës, ndryshojnë degët e preferuara nga nxënësit

Publikuar më: 6/9/2022, ora 15:45

Arsimi profesional në Durrës, ndryshojnë degët e preferuara nga nxënësit

Publikuar më: 6/9/2022, ora 15:45

Arsimi i mesëm profesional duket se po thith numrin më të lartë të nxënësve që mbarojnë arsimin 9-vjeçar në Durrës.