Arsimi profesional, orientimi dhe këshillimi për karrierën

Shkolla e mesme profesionale “Hamdi Bushati” në Shkodër, ofron për nxënësit praktikën profesionale pranë bizneseve partnere të shkollës. Në këtë mënyrë, nxënësit kanë mundësi të perfeksionojnë aftësitë e tyre profesionale dhe të bëhen më konkurrues për tregun e punës. Shembuj të tyre sollëm sot në “Dita Jonë”.