Arsimi profesional, orientimi që u duhet të rinjve drejt punësimit

Publikuar më: 11/5/2022, ora 17:23

Arsimi profesional, orientimi që u duhet të rinjve drejt punësimit

Publikuar më: 11/5/2022, ora 17:23

Kanë zgjedhur arsimin profesional që të bëhen gati sa më shpejt për tregun e punës. Praktika dhe njohja me profesionin për ta është faza më e rëndësishme për të qenë gati. Nxitja drejt profesionit të duhur po ashtu është një praktikë që ka nisur të ketë edhe kontribut nga shtete të tjera.

Arsimi profesional, orientimi që u duhet të rinjve drejt punësimit

Publikuar më: 11/5/2022, ora 17:23

Kanë zgjedhur arsimin profesional që të bëhen gati sa më shpejt për tregun e punës. Praktika dhe njohja me profesionin për ta është faza më e rëndësishme për të qenë gati. Nxitja drejt profesionit të duhur po ashtu është një praktikë që ka nisur të ketë edhe kontribut nga shtete të tjera.