Arsimi profesional, gjimnazi “Hamdi Bushati”, Shkodër

Në Dita Jonë vjen historia e suksesit e bashkëpunimit mes shkollës profesionale “Hamdi Bushati”dhe biznesit në qytetin e Shkodrës.