As kursim e as investim, shqiptarët i shoqërojnë pasiguritë ekonomike, s’ndërmarrin risqe

Publikuar më: 4/5/2022, ora 16:42

As kursim e as investim, shqiptarët i shoqërojnë pasiguritë ekonomike, s’ndërmarrin risqe

Publikuar më: 4/5/2022, ora 16:42

Edhe kur kanë ca para të hequra mënjanë, shqiptarët nuk preferojnë t’i investojnë. Një anketë me 300 të pyetur tregoi se pjesa më e madhe shoqërohen nga pasiguri ekonomike.

As kursim e as investim, shqiptarët i shoqërojnë pasiguritë ekonomike, s’ndërmarrin risqe

Publikuar më: 4/5/2022, ora 16:42

Edhe kur kanë ca para të hequra mënjanë, shqiptarët nuk preferojnë t’i investojnë. Një anketë me 300 të pyetur tregoi se pjesa më e madhe shoqërohen nga pasiguri ekonomike.