As nuk shpresojnë më, Moglica mes maleve, e braktisur nga të gjithë

Publikuar më: 17/12/2022, ora 13:41

As nuk shpresojnë më, Moglica mes maleve, e braktisur nga të gjithë

Publikuar më: 17/12/2022, ora 13:41

Jeta në Moglicë, një prej njësive administrative te Bashkisë së Maliqit, është një sfidë për mbijetesë. Braktisja ka bërë që në zonë të mos mbeten as një e pesta e popullsisë së dikurshme. Ata që janë aty thonë se nuk shpresojnë më që diçka të ndryshojë.

As nuk shpresojnë më, Moglica mes maleve, e braktisur nga të gjithë

Publikuar më: 17/12/2022, ora 13:41

Jeta në Moglicë, një prej njësive administrative te Bashkisë së Maliqit, është një sfidë për mbijetesë. Braktisja ka bërë që në zonë të mos mbeten as një e pesta e popullsisë së dikurshme. Ata që janë aty thonë se nuk shpresojnë më që diçka të ndryshojë.