As të parët, as të fundit, për tradhtinë… – A2

As të parët, as të fundit, për tradhtinë…

Ne nuk jemi as të parët dhe as të fundit që tradhtojmë apo jemi tradhtuar. Në librat e shenjtë është mëkati që ka dy urdhëresa, kur e bën dhe kur e mendon, ndërsa në shumë shoqëri dënohet edhe me vdekje.