Asambleja e Historisë dhe Filologjisë në seancë të jashtëzakonshme – A2

Asambleja e Historisë dhe Filologjisë në seancë të jashtëzakonshme

Dekanët thërrasin në një seancë të jashtëzakonshme Asamblenë e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.