Ashpërsohet ligji, gjobë 2 miliardë lekë nëse abuzohet me të dhënat personale

Publikuar më: 17/6/2022, ora 22:51

Ashpërsohet ligji, gjobë 2 miliardë lekë nëse abuzohet me të dhënat personale

Publikuar më: 17/6/2022, ora 22:51

Përpunimi e publikimi si dhe keqpërdorimi i të dhënave personale do të dënohet me gjobë deri në 2 miliard lekë. Nisma e re e qeverisë, hedhur tashmë për Konsultim Publik parashikon që nëse abuzimi me të dhënat personale ndodh nga një ndërmarrje, ndaj saj do të aplikohet gjobë deri në 4 për qind të xhiros totale vjetore të përgjithshme për vitin financiar paraardhës.

Ashpërsohet ligji, gjobë 2 miliardë lekë nëse abuzohet me të dhënat personale

Publikuar më: 17/6/2022, ora 22:51

Përpunimi e publikimi si dhe keqpërdorimi i të dhënave personale do të dënohet me gjobë deri në 2 miliard lekë. Nisma e re e qeverisë, hedhur tashmë për Konsultim Publik parashikon që nëse abuzimi me të dhënat personale ndodh nga një ndërmarrje, ndaj saj do të aplikohet gjobë deri në 4 për qind të xhiros totale vjetore të përgjithshme për vitin financiar paraardhës.