AstraZeneca: Vaksina jonë ofron më pak mbrojtje për variantin e Covid-19