Bankat të shëndetshme, financuan ekonominë në pandemi

Sistemi bankar e përmbushi rolin e tij gjatë krizës, duke rritur financimin për ekonominë. Sipas ekspertes Brunilda Isaj, sistemi i mirë kapitalizuar dhe likuiditeti i bollshëm i ndihmoi bankat të qëndronin të shëndetshme gjatë kësaj periudhe.