Bashkitë gjatë 2020, pandemia zbuloi aftësinë e dobët për të përballuar krizat

Covid-19 nxori zbuluar aftësinë e dobët të pushtetit vendor në përballimin e krizave. Rënia ekonomike u pasqyrua menjëherë në bilancet e bashkive, ku të ardhurat që ato mbledhin vetë nga taksat dhe tarifat vendore ra me 5.3%, në 24.2 miliardë lekë. Rënia e fortë e burimeve të veta vendore u shënua në Bashkinë Lezhë, që grumbulloi 57.3% më pak të ardhura.