Bashkitë, më pak të ardhura nga taksat e ndërtimeve – A2

Bashkitë, më pak të ardhura nga taksat e ndërtimeve

Edhe pse bashkitë kanë dhënë më shumë leje ndërtimi gjatë vitit 2018, të ardhurat që ato kanë siguruar nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, që janë pagesat që bëjnë firmat, kanë pësuar rënie. Sipas raportit të Financave Vendore, publikuar nga “Coplan” dhe Ministria e Financave rezulton se pas një rritje të theksuar në vitin 2017, të hyrat nga kjo taksë shënuan një nivel prej rreth 3,7 miliard lekë, me rënie 15,7% në terma vjetorë.