Bashkitë në borxhe para zgjedhjeve – A2 Business, 24/06/2019