Besëtytnitë e Vitit të Ri, traditat që bëhen nëpër botë për mbarësi

Publikuar më: 29/12/2021, ora 09:34

Besëtytnitë e Vitit të Ri, traditat që bëhen nëpër botë për mbarësi

Publikuar më: 29/12/2021, ora 09:34

Njerëzit shpesh e shohin Vitin e Ri, si një mundësi për “t’ia filluar nga e para” apo si një “fillim të ri” ndaj kryejnë rite të ndryshme duke besuar fort se ato do të sjellin mbarësi dhe fat për gjatë vitit të ardhshëm. Këto besëtytni janë të trashëguara brez pas brezi në popuj me zakone edhe tradita të ndryshme, por të gjitha kanë një qëllim të përbashkët: Të largojnë të keqen e vitit të shkuar edhe të sjellin të mirën në vitin e ri.

Besëtytnitë e Vitit të Ri, traditat që bëhen nëpër botë për mbarësi

Publikuar më: 29/12/2021, ora 09:34

Njerëzit shpesh e shohin Vitin e Ri, si një mundësi për “t’ia filluar nga e para” apo si një “fillim të ri” ndaj kryejnë rite të ndryshme duke besuar fort se ato do të sjellin mbarësi dhe fat për gjatë vitit të ardhshëm. Këto besëtytni janë të trashëguara brez pas brezi në popuj me zakone edhe tradita të ndryshme, por të gjitha kanë një qëllim të përbashkët: Të largojnë të keqen e vitit të shkuar edhe të sjellin të mirën në vitin e ri.