Besimi në ekonomi, në rënie për të tretin muaj radhazi, ndikon rritja e çmimeve

Publikuar më: 8/11/2021, ora 15:52

Besimi në ekonomi, në rënie për të tretin muaj radhazi, ndikon rritja e çmimeve

Publikuar më: 8/11/2021, ora 15:52

Rritja e çmimeve i ka bërë konsumatorët të pasigurt. Banka e Shqipërisë konstatoi se në tetor Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, që mat besimin në ekonomi, shënoi një rënie prej 0,4% kundrejt muajit të mëparshëm. Kjo rënie ndodh për të tretin muaj radhazi.

Besimi në ekonomi, në rënie për të tretin muaj radhazi, ndikon rritja e çmimeve

Publikuar më: 8/11/2021, ora 15:52

Rritja e çmimeve i ka bërë konsumatorët të pasigurt. Banka e Shqipërisë konstatoi se në tetor Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, që mat besimin në ekonomi, shënoi një rënie prej 0,4% kundrejt muajit të mëparshëm. Kjo rënie ndodh për të tretin muaj radhazi.