Besimi tek ekonomia, në rënie sërish, tregtia dhe industria më pesimistët

Publikuar më: 10/5/2022, ora 16:57

Besimi tek ekonomia, në rënie sërish, tregtia dhe industria më pesimistët

Publikuar më: 10/5/2022, ora 16:57

Kriza e çmimeve ka përkeqësuar besimin e biznesit tek ekonomia. Vrojtimi i fundit i Bankës së Shqipërisë evidenton se në muajin prill, besimi në ekonomi i bizneseve ka rënë sërish. Përjashtim bën vetëm sektori i ndërtimit dhe individët, që po shfaqen më optimistë.

Besimi tek ekonomia, në rënie sërish, tregtia dhe industria më pesimistët

Publikuar më: 10/5/2022, ora 16:57

Kriza e çmimeve ka përkeqësuar besimin e biznesit tek ekonomia. Vrojtimi i fundit i Bankës së Shqipërisë evidenton se në muajin prill, besimi në ekonomi i bizneseve ka rënë sërish. Përjashtim bën vetëm sektori i ndërtimit dhe individët, që po shfaqen më optimistë.