Besimi tek ekonomia, rritet për herë të parë këtë vit në vrojtimin e Bankës së Shqipërisë

Publikuar më: 7/6/2022, ora 17:32

Besimi tek ekonomia, rritet për herë të parë këtë vit në vrojtimin e Bankës së Shqipërisë

Publikuar më: 7/6/2022, ora 17:32

Besimi i biznesit dhe konsumatorëve shënoi për herë të parë rritje që prej fillimit të vitit. Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, publikuar nga Banka e Shqipërisë, u rrit me 4.6% në muajin maj, ndikuar kryesisht nga optimizmi në sektorët e shërbimeve dhe tregtisë.

Besimi tek ekonomia, rritet për herë të parë këtë vit në vrojtimin e Bankës së Shqipërisë

Publikuar më: 7/6/2022, ora 17:32

Besimi i biznesit dhe konsumatorëve shënoi për herë të parë rritje që prej fillimit të vitit. Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, publikuar nga Banka e Shqipërisë, u rrit me 4.6% në muajin maj, ndikuar kryesisht nga optimizmi në sektorët e shërbimeve dhe tregtisë.