Beteja me diskriminimin, çfarë përmban strategjia e re?

Publikuar më: 26/7/2022, ora 09:49

Beteja me diskriminimin, çfarë përmban strategjia e re?

Publikuar më: 26/7/2022, ora 09:49

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi prezantoi të mërkurën planin e ri strategjik për vitin 2022-2026, në praninë e institucioneve të tjera të pavarura publike, partnerëve ndërkombëtarë dhe aktorëve të shoqërisë civile. Ky plan ka rishtazi si qëllim kryesor, zbatimin e ligjit në fushën e mosdiskriminimit dhe barazisë gjinore në Shqipëri. Për më shumë hollësi foli në Dita Jonë komisioneri Robert Gajda.

Beteja me diskriminimin, çfarë përmban strategjia e re?

Publikuar më: 26/7/2022, ora 09:49

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi prezantoi të mërkurën planin e ri strategjik për vitin 2022-2026, në praninë e institucioneve të tjera të pavarura publike, partnerëve ndërkombëtarë dhe aktorëve të shoqërisë civile. Ky plan ka rishtazi si qëllim kryesor, zbatimin e ligjit në fushën e mosdiskriminimit dhe barazisë gjinore në Shqipëri. Për më shumë hollësi foli në Dita Jonë komisioneri Robert Gajda.