Biden përfshin Shqipërinë në urdhrin ekzekutiv për ndëshkimin e personave që destabilizojnë Ballkanin Perëndimor

Shqipëria është përfshirë në një urdhër ekzekutiv të Presidentit Joe Biden për bllokimin e pasurive dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të personave që kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Në letrën që Biden i dërgon Senatit dhe Kongresit bëhet fjalë për ndryshimin e një dekreti ekzistues të miratuar fillimisht në qershor 2001, ku përfshiheshin shtete që dikur ishin pjesë e Jugosllavisë. Tashmë në të do të jetë përfshirë dhe Shqipëria.