Birësimi i fëmijëve, propozohet lehtësim procedurash dhe shtim i kategorive të aplikimit

Publikuar më: 23/11/2021, ora 17:13

Birësimi i fëmijëve, propozohet lehtësim procedurash dhe shtim i kategorive të aplikimit

Publikuar më: 23/11/2021, ora 17:13

Komiteti Shqiptar i Birësimit ka propozuar dhe pritet të kalojnë në komision parlamentar disa ndryshime në ligjin për birësimin e fëmijëve. Për të adoptuar një fëmijë koha e pritjes së procedurave shpesh herë kalonte afatin deri në 6 muaj, duke vonuar kështu procesin.

Birësimi i fëmijëve, propozohet lehtësim procedurash dhe shtim i kategorive të aplikimit

Publikuar më: 23/11/2021, ora 17:13

Komiteti Shqiptar i Birësimit ka propozuar dhe pritet të kalojnë në komision parlamentar disa ndryshime në ligjin për birësimin e fëmijëve. Për të adoptuar një fëmijë koha e pritjes së procedurave shpesh herë kalonte afatin deri në 6 muaj, duke vonuar kështu procesin.