Bizneset në krizë, kërkojnë likuiditet dhe shtyrje tjetër të kredive

Biznesi kërkon likuiditet nga qeveria për të përballuar krizën e koronavirusit. Në takimin e përbashkët të Bankës së Shqipërisë, Shoqatës së Bankave dhe komunitetit të biznesit, ky i fundit kërkoi shtyrjen nga 6 muaj deri ne 1 vit të pagesës së kësteve të kredive të marra, si dhe saktësimin sa më shpejt të termave të garancisë sovrane 2, e cila do të jepet për likuiditet.