Bizneset shqiptare si në Europë, pengesat, keqpagimi i punonjësve dhe komunikimi

Publikuar më: 1/6/2023, ora 16:45

Bizneset shqiptare si në Europë, pengesat, keqpagimi i punonjësve dhe komunikimi

Publikuar më: 1/6/2023, ora 16:45

Garantimi i qëndrueshmërisë për bizneset shqiptare për të arritur standardet europiane, është i vështirë sipas ekspertëve për të drejtat e punës në Shqipëri. Ata thonë se keqpagimi i punonjësve dhe mungesa e komunikimit janë dy faktorët që shkaktojnë këto problematika në vend.

Bizneset shqiptare si në Europë, pengesat, keqpagimi i punonjësve dhe komunikimi

Publikuar më: 1/6/2023, ora 16:45

Garantimi i qëndrueshmërisë për bizneset shqiptare për të arritur standardet europiane, është i vështirë sipas ekspertëve për të drejtat e punës në Shqipëri. Ata thonë se keqpagimi i punonjësve dhe mungesa e komunikimit janë dy faktorët që shkaktojnë këto problematika në vend.