Biznesi: Arsimi, plagë për tregun e punës/A2 Bussines 14.10.2019

Bizneset nuk janë të kënaqur me studentët që dalin nga fakultetet. Për ekspertët e fushës, përgatitja e tyre është e mangët dhe trajnimi i tyre shoqërohet me kosto shtesë për biznesin. Ata propozojnë një periudhë stazhi që në auditorët e universiteteve.