Biznesi i vogël në vështirësi, më pak investime – A2

Biznesi i vogël në vështirësi, më pak investime

Përkeqësohet situata e biznesit të vogël. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë për rënie të shitjeve, të të punësuarve dhe investimeve në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Aktualisht, këto biznese përbëjnë 99,8% të totalit të ndërmarrjeve aktive në vend. Pesha e tyre ka pësuar një tkurrje të lehtë gjatë vitit 2017. Sektori i tregtisë ka peshën më të madhe me 41.4 %, i ndjekur nga sektori i shërbimeve të tjera me 20.8 %.