Biznesi përballë krizave. NOA dhe USAID do të financojnë industrinë e këpucëve dhe tekstileve

Publikuar më: 26/1/2023, ora 18:53

Biznesi përballë krizave. NOA dhe USAID do të financojnë industrinë e këpucëve dhe tekstileve

Publikuar më: 26/1/2023, ora 18:53

Institucioni financiar NOA dhe USAID do të mbështesin me financim industrinë e këpucëve dhe tekstileve, nëpërmjet krijimit të një produkti financiar të përshtatur dhe të dedikuar, për herë të parë në Shqipëri.

Biznesi përballë krizave. NOA dhe USAID do të financojnë industrinë e këpucëve dhe tekstileve

Publikuar më: 26/1/2023, ora 18:53

Institucioni financiar NOA dhe USAID do të mbështesin me financim industrinë e këpucëve dhe tekstileve, nëpërmjet krijimit të një produkti financiar të përshtatur dhe të dedikuar, për herë të parë në Shqipëri.