Bletërritësit të kënaqur me prodhimin dhe shitjet, subvencionet janë problem

Publikuar më: 2/8/2022, ora 14:23

Bletërritësit të kënaqur me prodhimin dhe shitjet, subvencionet janë problem

Publikuar më: 2/8/2022, ora 14:23

Ndonëse një pjesë e bletërritësve nuk kanë arritur të përfitojnë subvencionet nga shteti, sërish ky vit duket i mbarë për ta. Ata shprehen se si prodhimi ashtu edhe shitjet e produkteve të bletëve janë të kënaqshme.

Bletërritësit të kënaqur me prodhimin dhe shitjet, subvencionet janë problem

Publikuar më: 2/8/2022, ora 14:23

Ndonëse një pjesë e bletërritësve nuk kanë arritur të përfitojnë subvencionet nga shteti, sërish ky vit duket i mbarë për ta. Ata shprehen se si prodhimi ashtu edhe shitjet e produkteve të bletëve janë të kënaqshme.