Bonot, alternativa ende e leverdishme e investimit – A2

Bonot, alternativa ende e leverdishme e investimit

Të investosh në letrat me vlerë të qeverisë shihet si një alternativë e leverdishme investimi nga një pjesë e mirë e qytetarëve. Të dhënat e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se gjatë vitit 2018, pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë u dominua nga investitorët individualë, të cilët kryejnë 98.8% të të gjitha transaksioneve në këtë treg. Ata kanë investuar kryesisht në bono thesari, që janë instrumentet me afat të shkurtër, nga 3 deri në 1 vit