Bora nuk zë borën në Kosovë

Republika e Kosovës është krijuar prej vetëm 13 vitesh, por matjet klimatike datojnë shumë herët, që nga viti 1926 në stacionin meteorologjik të Prizrenit, ndërsa matjet e rregullta në Kosovë datojnë pas Luftës së Dytë Botërore, nën ombrellën e Drejtorisë Federale të Shërbimit Hidrometeorologjik të Jugosllavisë. Matjet dhe varësia ndaj ish-Jugosllavisë u shkëputën gjatë luftës së Kosovës për të arritur në vitin 2001, krijimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.