Borxhe dhe mungesë investimesh, KLSH: Hekurudha shqiptare drejt falimentit

Shqiptarët përdorin gjithmonë e më pak trenin si mjet transporti. Shifrat zyrtare tregojnë për një rënie të ndjeshme të pasagjerëve vitet e fundit, duke zbritur në vetëm 59787 udhëtarë për vitin 2019.

Braktisja e kësaj forme të transportit ka ndikuar në përkeqësimin e financave të Hekurudhës Shqiptare, që tashmë duket se mbahet vetëm me anë të subvencioneve nga shteti që prej vitit 2000, siç evidenton raporti i fundit i KLSH.