Borxhet e pushtetit vendor, tkurret stoku, por problem për një pjesë të bashkive

Publikuar më: 27/6/2022, ora 15:30

Borxhet e pushtetit vendor, tkurret stoku, por problem për një pjesë të bashkive

Publikuar më: 27/6/2022, ora 15:30

Bashkitë vlerësohet të kenë një total borxhesh prej 6.5 miliardë lek ndaj bizneseve dhe punonjësve të larguar padrejtësisht nga puna. Një stok që ka ardhur në rënie, por që mbetet problem veçanërisht për disa bashki, që kanë probleme financiare dhe pamundësi për shlyerjen e këtyre detyrimeve.

Borxhet e pushtetit vendor, tkurret stoku, por problem për një pjesë të bashkive

Publikuar më: 27/6/2022, ora 15:30

Bashkitë vlerësohet të kenë një total borxhesh prej 6.5 miliardë lek ndaj bizneseve dhe punonjësve të larguar padrejtësisht nga puna. Një stok që ka ardhur në rënie, por që mbetet problem veçanërisht për disa bashki, që kanë probleme financiare dhe pamundësi për shlyerjen e këtyre detyrimeve.