Borxhet ndaj shtetit, qeveria ngre Agjenci për Kthimin e Garancive

Publikuar më: 3/12/2021, ora 19:58

Borxhet ndaj shtetit, qeveria ngre Agjenci për Kthimin e Garancive

Publikuar më: 3/12/2021, ora 19:58

Shteti shqiptar është sot garant për 14.2 miliardë lekë kredi të marra nga kompanitë publike dhe ato private. Për të minimizuar rrezikun e pagesës së këtij borxhi, qeveria ka vendosur të ngrejë një agjenci që do të kontrollojë pagesat dhe gjendjen e kompanive që kanë përfituar nga garancitë shtetërore, si dy skemat e dhëna përgjatë pandemisë.

Borxhet ndaj shtetit, qeveria ngre Agjenci për Kthimin e Garancive

Publikuar më: 3/12/2021, ora 19:58

Shteti shqiptar është sot garant për 14.2 miliardë lekë kredi të marra nga kompanitë publike dhe ato private. Për të minimizuar rrezikun e pagesës së këtij borxhi, qeveria ka vendosur të ngrejë një agjenci që do të kontrollojë pagesat dhe gjendjen e kompanive që kanë përfituar nga garancitë shtetërore, si dy skemat e dhëna përgjatë pandemisë.