Borxhi i bashkive, Haxhimali: Shqetësues, tërmeti ndikim tek të ardhurat

Mosshlyerja e pagesave për investimet e kryera si dhe largimet nga puna kanë rritur ndjeshëm borxhin e pushtetit vendor. Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Bashkive, Agron Haxhimali, shpjegon se pavarësisht nivelit të lartë të detyrimeve të prapambetura në disa bashki, nuk shihet si domosdoshmëri vendosja e një administratori nga Ministria e Financave.