Borxhi tatimor, vështirësohen financat e biznesit, shtohen debitorët

Pandemia ka rënduar ndjeshëm aftësinë paguesve të bizneseve, duke rritur detyrimet e taksave të papaguara. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve liston 32,101 debitorë ndaj të cilëve është vendosur barra siguruese apo hipotekore, duke mos i lejuar këto biznese të bëjnë asnjë veprim me pasuritë e tyre pa shlyer borxhin. Vetëm këtë vit, janë rreth 600 kreditorë të rinj në këtë listë.