Boshllëku në sistem: KLGJ thirrje gjyqtarëve, Gjykatat e Apelit në prag bllokimi

Këshilli i Lartë Gjyqësor i bën thirrje publike gjyqtarëve të kandidojnë për pozicione të përkoshme në Gjykatat e Apelit. Skema e delegimit duket se do të shërbejë si kamerdare shpëtimi për Apelet në prag ngërçi për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Por nga ana tjetër, interesi i gjyqtarëve për t’u promovuar në pozicionet vakante në Apel është i vakët.