Brez i arsimit pandemik, mbi 31 mijë nxënës të klasave të pesta testuan njohuritë në tre lëndë

Përditësuar më: 23/5/2022, ora 18:16

Brez i arsimit pandemik, mbi 31 mijë nxënës të klasave të pesta testuan njohuritë në tre lëndë

Përditësuar më: 23/5/2022, ora 18:16

Kjo është Evia 6-muajshe ndërsa ky Albori, që për pak ditë mbyll klasën e parë. Bashkë me të ëmën, ata janë në pritje të Dienit, i cili po testohet për dijet e fituara në 5 vite në Gjuhë Shqipe, Matematikë dhe Dituri Natyre.

Brez i arsimit pandemik, mbi 31 mijë nxënës të klasave të pesta testuan njohuritë në tre lëndë

Përditësuar më: 23/5/2022, ora 18:16

Kjo është Evia 6-muajshe ndërsa ky Albori, që për pak ditë mbyll klasën e parë. Bashkë me të ëmën, ata janë në pritje të Dienit, i cili po testohet për dijet e fituara në 5 vite në Gjuhë Shqipe, Matematikë dhe Dituri Natyre.