BSH: Rritja ekonomike do të ngadalësohet nga energjia dhe importet

Publikuar më: 11/8/2022, ora 15:31

BSH: Rritja ekonomike do të ngadalësohet nga energjia dhe importet

Publikuar më: 11/8/2022, ora 15:31

Zhvillimi ekonomik nuk do të ndalet nga kriza, edhe pse motorët e ekonomisë do të punojnë me një marsh më të ulët. Pas rritjes me 6% në fillim të vitit, Banka e Shqipërisë bën projeksionin për ekonominë shqiptare, për një ngadalësim të lehtë, por duke qëndruar në territor pozitiv.

BSH: Rritja ekonomike do të ngadalësohet nga energjia dhe importet

Publikuar më: 11/8/2022, ora 15:31

Zhvillimi ekonomik nuk do të ndalet nga kriza, edhe pse motorët e ekonomisë do të punojnë me një marsh më të ulët. Pas rritjes me 6% në fillim të vitit, Banka e Shqipërisë bën projeksionin për ekonominë shqiptare, për një ngadalësim të lehtë, por duke qëndruar në territor pozitiv.