Buxheti 2020, institucionet e drejtësisë të pakënaqura

Institucionet e drejtësisë janë të pakënaqura me buxhetin që iu është akorduar për këtë vit.