Buxheti 2022 për biznesin e vogël, Rama: Fond të posaçëm për trajnimin e personelit

Publikuar më: 22/11/2021, ora 20:29

Buxheti 2022 për biznesin e vogël, Rama: Fond të posaçëm për trajnimin e personelit

Publikuar më: 22/11/2021, ora 20:29

Biznesi i vogël në vend do të ketë mundësinë e trajnimit të stafit, e për këtë do të alokohet një fond i posaçëm në buxhetin e shtetit.