Buxheti, arkës së shtetit i mungojnë 13 milionë euro

Arkës së shtetit i mungojnë plot 13 milionë euro nga mosrealizimi i të ardhurave për tremujorin e parë të vitit. Ecuria e dobët e mbledhjes së taksave nga tatimet dhe doganat nuk është ndalur as në mars, ku problematike veçanërisht shihet TVSH-ja.