Buxheti nën krizën e Covid-19, deri në korrik, gropa në të ardhura 32 mld lekë

Edhe pse në korrik, në buxhetin e shtetit u futën 38 miliardë lekë të ardhura, duke frenuar rënien dyshifrore të konstatuar në muajt e kaluar, sërish arka e shtetit po vuan presionin e pandemisë së COVID-19.

Ministria e Financave raporton se për periudhën janar- korrik të këtij viti, nga tatimet dhe doganat u mblodhën 233 miliardë lekë, ose 32 miliardë lekë më pak se e njëjta periudhë e një viti më parë, ekuivalent kjo me 260 milionë euro.