Buxheti për pushtetin vendor, Shoqata e Bashkive: Nevojat janë më të mëdha, të subvencionohet TVSH

Publikuar më: 10/11/2021, ora 15:06

Buxheti për pushtetin vendor, Shoqata e Bashkive: Nevojat janë më të mëdha, të subvencionohet TVSH

Publikuar më: 10/11/2021, ora 15:06

Në seancën dëgjimore në lidhje me buxhetin për pushtetin vendor në vitin e ardhshëm, shoqatat e bashkive shprehën rezerva mbi fondin e vënë në dispozicion dhe mekanizmat për vjeljen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH).

Buxheti për pushtetin vendor, Shoqata e Bashkive: Nevojat janë më të mëdha, të subvencionohet TVSH

Publikuar më: 10/11/2021, ora 15:06

Në seancën dëgjimore në lidhje me buxhetin për pushtetin vendor në vitin e ardhshëm, shoqatat e bashkive shprehën rezerva mbi fondin e vënë në dispozicion dhe mekanizmat për vjeljen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH).