Buzëkuqi inteligjent, produkti kozmetik në ndihmë për gratë e rrezikuara nga dhuna

Publikuar më: 30/10/2022, ora 14:27

Buzëkuqi inteligjent, produkti kozmetik në ndihmë për gratë e rrezikuara nga dhuna

Publikuar më: 30/10/2022, ora 14:27

Quhet buzëkuq "data rap" dhe është krijuar posaçërisht për gratë që ndjehen të rrezikuara nga dhuna e çdo lloj forme. Produkti kozmetik inteligjent i vjen në ndihmë atyre përmes një butoni ku lajmërojnë një të afërm apo policinë.

Buzëkuqi inteligjent, produkti kozmetik në ndihmë për gratë e rrezikuara nga dhuna

Publikuar më: 30/10/2022, ora 14:27

Quhet buzëkuq "data rap" dhe është krijuar posaçërisht për gratë që ndjehen të rrezikuara nga dhuna e çdo lloj forme. Produkti kozmetik inteligjent i vjen në ndihmë atyre përmes një butoni ku lajmërojnë një të afërm apo policinë.