Çdo ditë shifra rekord, rastet dhe menaxhimi i pandemisë Covid-19 në rrethe