Çdo shqiptar ka 4100 euro detyrime, dyfish krahasuar me 2013

Përditësuar më: 19/11/2021, ora 15:46

Çdo shqiptar ka 4100 euro detyrime, dyfish krahasuar me 2013

Përditësuar më: 19/11/2021, ora 15:46

Çdo shqiptar ka sot 4100 euro borxh, ndërsa për një familje mesatare me 4 anëtarë detyrimi kalon 16 mijë euro. Kjo vlerë është gati dyfishuar në krahasim me 2013-ën, vit në të cilin detyrimet për frymë ishin në kuotën e 2500 eurove. Treguesi është përkeqësuar për shkak të marrjes së shpeshta të huave nga qeveria.

Çdo shqiptar ka 4100 euro detyrime, dyfish krahasuar me 2013

Përditësuar më: 19/11/2021, ora 15:46

Çdo shqiptar ka sot 4100 euro borxh, ndërsa për një familje mesatare me 4 anëtarë detyrimi kalon 16 mijë euro. Kjo vlerë është gati dyfishuar në krahasim me 2013-ën, vit në të cilin detyrimet për frymë ishin në kuotën e 2500 eurove. Treguesi është përkeqësuar për shkak të marrjes së shpeshta të huave nga qeveria.