Centralizimi i ujësjellësve, formula e qeverisë: 51% e aksioneve i merr AKUM, bashkitë mbajnë 49%

Publikuar më: 12/5/2022, ora 17:15

Centralizimi i ujësjellësve, formula e qeverisë: 51% e aksioneve i merr AKUM, bashkitë mbajnë 49%

Publikuar më: 12/5/2022, ora 17:15

Qeveria do të marrë nën kontroll paketën dërrmuese të aksioneve të 15 ujësjellësve, që ndodhen tashmë në proces falimenti.

Centralizimi i ujësjellësve, formula e qeverisë: 51% e aksioneve i merr AKUM, bashkitë mbajnë 49%

Publikuar më: 12/5/2022, ora 17:15

Qeveria do të marrë nën kontroll paketën dërrmuese të aksioneve të 15 ujësjellësve, që ndodhen tashmë në proces falimenti.